సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‡Tb-G-†¾-¯þ©ð ®¾Õ¢Ÿ¿-K-«Õ-ºÕ© £¾Çó§ŒÕ©Õ..!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ¤Äªýˆ £¾É§ŒÕÅý £¾Çô{-©ü©ð •J-TÊ œËèãjªý ‡Tb-G-†¾-¯þ©ð «ª½l´-«ÖÊ Åê½©Õ Æ“CÂà ¬Áª½t, ‚Êu ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à X¾©Õ œËèãj-ÊxÊÕ „ê½Õ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. ‚åXj ¤¶ñšð-©Â¹× ¤ò>®¾Öh ®¾¢Ÿ¿-œË’à ’¹œË-¤Äª½Õ. ŸÄ¢Åî ‡Tb-G-†¾¯þ Æ¢Åà Âî©Ç-£¾É-©¢’à «ÖJ¢C.