సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢©ð ®¾«Õ¢ÅŒ ®¾¢Ÿ¿œË..!

“X¾«áÈ ®ÏF ÊšË ®¾«Õ¢ÅŒ Ê’¹-ª½¢©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ðE ‹ ²òdª½ÕÊÕ ®¾¢Ÿ¿-Jz¢-*Ê ‚„çÕ.. “X¾«áÈ œËèãj-ʪý ÆEÅŒ œî¢“ê’E ¹L®Ï «áÍŒa-šË¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «Õ£ÏÇ-@Á© N•-§ŒÕ-’Ã-Ÿ±¿-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Âí-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÆEÅŒ \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ '§ŒÖ¢œþ ‰ éªjèüÑ ÂÃu¢åX-ªá-¯þÊÕ ®¾«Õ¢ÅŒ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ.