సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‚¹-{Õd-¹ע-{ÕÊo '“˜ã¢œþbÑ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ..

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE £¾Çô{©ü ÅÃèü-¹%-†¾g©ð '“˜ã¢œþbÑ «®¾Y “X¾Ÿ¿ª½zÊ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. “X¾Åäu¹ œËèãjÊx «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ, …ÅŒpÅŒÕh©ÊÕ ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð \ªÃp{Õ Íä¬Çª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× «*aÊ «Õ£ÏÇ-@Á-©Åî ²Äd@ÁÙx ®¾¢Ÿ¿œË’à «ÖªÃªá.