సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Ê’¹ª½¢©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ ®ÏF ÊšË ÂÕ©ü..!

“X¾«áÈ ®ÏF ÊšË ÂÕ©ü Æ’¹-ªÃy©ü NÕ§ŒÖ-X¾Ü-ªý©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. «ÕD-¯Ã-’¹Ö-œ¿©ð ‹ ³ÄXÏ¢-’û-«Ö©ü “¤Äª½¢-¦µðÅŒq«¢©ð ‚„çÕ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ÅçªÃ®¾ «Jˆ¢’û “åX®Ï-œç¢šü êšÌ-‚ªý ¨ ³ÄXÏ¢-’û-«Ö-©üE “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÂÕ©ü ³òª½Ö¢-©ðE X¾{Õd, ƒÅŒª½ ¤¶Äu†¾¯þ «²ÄY-©ÊÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ.