సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

N¬ÇÈ Bª½¢©ð ÊÖÅŒ¯îÅÃq£¾Ç¢..!

N¬ÇÈ Bª½¢©ð ÂíÅŒh ®¾¢«-ÅŒqª½ ‚ª½¢¦µ¼¢ ÆC-J¢C. ÊÖÅŒ-¯î-ÅÃq£¾Ç¢ …ª½-¹-©ä-®Ï¢C. ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ, æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©¢Åà ƒ®¾Õ¹ A¯ço-©åXj ÍäJ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ’¹œË-¤Äª½Õ. «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ ®¾¢ŸµÄu ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ®¾«á“Ÿ¿ 骽-šÇ© Íç¢ÅŒ 殟¿-B-ª½ÕÅŒÖ ®¾ª½ŸÄ ¹¦Õ-ª½xÅî ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. *¯Ão-ª½Õ-©¢Åà ƒ®¾Õ-¹©ð ‚{-©Ç-œ¿ÕÅŒÖ …ª½-¹-©ä-¬Çª½Õ. §Œá«ÅŒ å®Mp´-©Åî £¾Ç¢’Ã«Ö Íä¬Çª½Õ. ‚ *“ÅŒ-«Ö-L¹ OÕÂ¢...