సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦Çª½Õ©Õ BJÊ ¦µ¼Â¹×h©Õ...!

ÂíÅŒh ®¾¢«-ÅŒqª½¢ «Íäa-®Ï¢C. ‡X¾p-šË-©Çê’ ¨²ÄJ Â¹ØœÄ ÊÖÅŒÊ ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ÅíL ªîVÊ X¾©Õ ‚©-§ŒÖ©Õ ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œÄªá. ÂíÅŒh ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à „ç៿-©-„Ãy-©E Ÿä«Û-œËE „䜿Õ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦µ¼Â¹×h©Õ ¦Çª½Õ©Õ BªÃª½Õ. *©Õ-¹ت½Õ ¦Ç©Ç°, GªÃx ˜ã¢X¾Û©ü, ®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦ÇŸþ ’¹º-X¾A Ÿä„Ã-©§ŒÕ¢, *©-¹-©-’¹Ö-œ¿-©ðE ¹©Çuº „ç¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ²ÄyNÕ ‚©§ŒÕ¢, WHx£ÏÇ-©üq-©ðE åXŸ¿l«Õt ÅŒLx Ÿä„駌բ, ÍÃJt-¯Ãªý©ðE ¦µÇ’¹u©ÂË~t Æ«Õt-„ÃJ ‚©§ŒÕ¢, ÂíÅŒh-æX{ Ɔ¾d©ÂË~t Æ©§ŒÕ¢, C©ü-®¾Õ-‘ü-Ê-’¹-ªý-©ðE ²Äªá-¦Ç¦Ç ‚©-§ŒÖ-©Â¹× ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð ¦µ¼Â¹×h©Õ ÅŒª½-L-«-ÍÃaª½Õ.