సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

'“˜ã¢œþbÑ ®¾¢Ÿ¿œË!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE £¾Çô{©ü ÅÃèü-¹%†¾g „äC-¹’à '“˜ã¢œþbÑ æXJ{ \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¦ÕLx-Å窽 ÊšË Íçj“ÅŒ ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× «áÈu-Æ-A-C±’à NÍäa¬Çª½Õ. ¨ ‡Tb-G-†¾-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢’à ¦µÇ’¹u-Ê-’¹ª½ ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-ÍŒÕ-©Â¹× Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ, ’¹%£¾É-©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. 骢œ¿Õ ªîV© ¤Ä{Õ Ê’¹-ª½-„Ã-®¾Õ-©Â¹× ¹ÊÕ-N¢Ÿ¿Õ Í䧌Õ-ÊÕÊo ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ “X¾‘ÇuÅŒ œËèãj-ʪ½Õx ®¾£¾É «Õ£ÏÇ@Ç „Ãu¤Ä-ª½-„ä-ÅŒh©Õ, »ÅÃq-£Ïǹ œËèãj-ʪ½Õx ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê «®¾Õh«Û©ÊÕ å®jÅŒ¢ Æ«Õt-ÂÃ-EÂË …¢Íê½Õ.