సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

NÊÖ-ÅŒo¢’à NŸÄu-ª½Õn© “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©Õ..!

²ò«Ö->-’¹Ö-œ¿-©ðE N©Çx-„äÕJ WE-§ŒÕªý ¹@Ǭǩ NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ N©Çx åX¶²Äd©ð ¦µÇ’¹¢’à ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ’¹ºË-ÅŒ¢åXj '宪½-“¦©ü šÌ•ªýÑ æXª½ÕÅî “X¾Ÿ¿-ª½zÊ \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ. “X¾Ÿ¿-ª½z-ʩ𠦵ǒ¹¢’à NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ ‚²òZ-«ÖuŸ±þ, ‡©-ÂîZ-¤ò©üq, ÂÃu®Ï¯î ˜ãj„þÕ «¢šË X¾©Õ Ê«â-¯Ã-©ÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ.²ò«Ö-°-’¹Ö-œ¿-©ðE N©Çx-„äÕK WE-§ŒÕªý ¹@Ǭǩ NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ N©Çx åX¶²Äd©ð ¦µÇ’¹¢’à ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ’¹ºË-ÅŒ¢åXj '宪½-“¦©ü šÌ•ªýÑ æXª½ÕÅî “X¾Ÿ¿-ª½zÊ \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ ‚²òZ-«ÖuŸ±þ, ‡©-ÂîZ-¤ò©üq, ÂÃu®Ï¯î ˜ãj„þÕ «¢šË X¾©Õ Ê«â-¯Ã-©ÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ.