సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à „çj†¾g« Ÿä„Ã-©-§ŒÖ©Õ..!

„çj¹עª¸½ \ÂÃ-Ÿ¿P ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʒ¹-ª½¢-©ðE X¾©Õ ‚©-§ŒÖ©ðx ¦µ¼Â¹×h©Õ ¦Çª½Õ©Õ BªÃª½Õ. „çj†¾g« ‚©-§ŒÖ-©Fo X¾¢œ¿’¹ ¬ð¦µ¼ÊÕ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE ®¾¢Ÿ¿œË’à ¹E-XÏ¢-Íêá. ¨ X¾ÛºuC¯ÃEo X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE ¦µ¼Â¹×h-©Â¹× …ÅŒh-ª½-ŸÄyª½¢ ÊÕ¢* ‚©-§ŒÕ¢-©ðÂË “X¾„ä¬Á¢ ¹Lp¢-Íê½Õ. OšËÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤¶ñšð©åXj OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-æ®-§ŒÕ¢œË «ÕJ..