సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

'骜þ J¦s¯þ ª½¯þÑÅî Æ«-’Ã-£¾ÇÊ..!

'“X¾X¾¢ÍŒ ‡ªáœþq C梄 ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢©ð '骜þ J¦s¯þ ª½¯þÑ æXJ{ 5éÂ, 10é ª½¯þ©ÊÕ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¯çéÂx®ý ªîœ¿Õf „äC-¹’à •J-TÊ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð °å£Ç-Íý-‡¢®Ô ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹NÕ-†¾-ʪý ‚“«Õ-¤ÄL «áÈu-Æ-A-C±’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ‡ªáœþq „ÃuCµåXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹L-T¢Íä ENÕÅŒh¢ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¨ X¾ª½Õ’¹Õ©ð Ê’¹-ª½-„î¾Õ©Õ åXŸ¿l ‡ÅŒÕhÊ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¨ X¾ª½Õ-’¹Õ©ð é’L-*Ê Nèä-ÅŒ-©Â¹× ¦£¾Ý-«Õ-ÅŒÕ©Õ Â¹ØœÄ Æ¢Ÿ¿-èä-¬Çª½Õ.