సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ ©£¾ÇJ..!

“X¾«áÈ ¦ÕLx-Å窽 ÊšË ©£¾ÇJ ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ÅÃèü-¹%-³Äg©ð •J-TÊ “˜ã¢œþb ‡Tb-G-†¾-¯þ©ð ‚„çÕ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚„çÕ Æ¹ˆœ¿ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð …¢*Ê …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ X¾J-Q-L¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L-ÍÃaª½Õ.