సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¹¢“šÌ-¹x-¦ü©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ «ÕŸµ¿Õ-¬Ç-LE

®ÏF ÊšË «ÕŸµ¿Õ-¬Ç-LE ¹¢“šÌ-¹x-¦ü©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨²ÄJ •ª½Õ-’¹-ÊÕÊo ÂíÅŒh ®¾¢«-ÅŒqª½ „䜿Õ-¹© Â¢ ¹¢“šÌ-¹x¦ü Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ-¦ð-ÅîÊo „䜿Õ-¹-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê šËéÂ-šüÊÕ ‚„çÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚„çÕ ¤¶ñšð©Õ C’¹ÕÅŒÖ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ..