సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

10é ª½¯þ©ð ÅŒ@ÁÙ-¹׈-«ÕÊo Å꽩Õ..!

Ê’¹-ª½¢©ðE ¯çéÂx®ý ªîœþ©ð ‚ªî-’¹u¢åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍŒ-œÄ-EÂË 10é ª½¯þ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ®ÏF Åê½©Õ Ê«-DXý, ®¾¢D-Xý-ÂË-†¾¯þ, ÅŒ«Õ¯Ão, ªÃQ-ȯÃo «¢šË Åê½©Õ ¤Ä©ï_Êo ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË N¬ì†¾ ®¾p¢Ÿ¿Ê ©Gµ¢-*¢C. NŸÄu-ª½Õn©Õ, …Ÿîu’¹Õ©Õ ¨ ª½¯þ©ð ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË «áÈu ÆA-C±’à °å£Ç-Íý-‡¢®Ô ¹NÕ-†¾-ʪý ŸÄÊ Â˳òªý NÍäa®Ï.. èã¢œÄ «ÜXÏ X¾ª½Õ-’¹ÕÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‹{Õ £¾Ç¹׈ ’¹ÕJ¢* ¨O-‡¢-©åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾Åäu¹ ²Äd©üE Â¹ØœÄ \ªÃp{Õ Íä¬Çª½Õ.