సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ÅÃèü-¹%-³Äg©ð ²ò£¾É ÆM-‘ǯþ ®¾¢Ÿ¿œË...

¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ ²ò£¾É ÆM-‘ǯþ ¦µÇ’¹uÊ’¹-ª½¢©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ÅÃèü-¹%-³Äg©ð •J-TÊ ÅŒ«Õ¯Ão „äÕ¹Xý ÆÂÃ-œ¿OÕ ²ÄoÅŒ-Âî-ÅŒq-«¢©ð ‚„çÕ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à å£Çªáªý Æ¢œþ „äÕ¹Xý, w¦ãjœ¿©ü „äÕ¹Xý ÂÕq©ðx œË¤ñx«Ö X¾ÜJh Íä®ÏÊ NŸÄu-Jn-ÊÕ-©Â¹× X¾šÇd©Õ Æ¢C¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ²ò£¾ÉÅî ¤¶ñšð©Õ C’¹ÕÅŒÖ „ê½¢Åà ®¾ª½-ŸÄ’à ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œË-¤Äª½Õ.