సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æ©-J¢-*Ê „çÖœ¿©üq..!

ÆOÕ-ªý-æX-{©ð ®ÏF-ÅÃ-ª½©Õ, „çÖœ¿@ÁÙx ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Ê’¹-ª½¢©ð ÅŒyª½©ð •ª½-’¹-ÊÕÊo ‹ «®¾Y “X¾Ÿ¿ª½zÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ®¾¯Ão-£¾Ç¹ Âê½u-“¹-«ÖEo ÆOÕ-ªý-æX-{-©ðE ‹ £¾Çô{-©ü©ð Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¤¶Äu†¾¯þ ³ò©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ªÃu¢Xý-„ÃÂú Íä®Ï Æ©-J¢-Íê½Õ.