సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

X¾®ÏœË ÂâŌ© Ÿµ¿’¹-Ÿµ¿-’¹©Õ..!

®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE ‹ Wu§ŒÕ-©K ³ÄX¾Û©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Ÿµ¿¯þ-Åä-ª½®ý, D¤Ä-«R ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê NNŸµ¿ ª½Âé “X¾Åäu¹ Vu§ŒÕ-©K œËèãj-¯þqÊÕ „çÖœ¿@ÁÙx ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. ‹ „çjX¾Û „çÖœ¿@Áx «§ŒÖu-ªÃ©Õ.. «Õªî-„çjX¾Û X¾®ÏœË ÂâŌթ Ÿµ¿’¹-Ÿµ¿-’¹-©Åî ‚ “¤Ä¢ÅŒ-«Õ¢Åà ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à «ÖJ¢C. ‚ ¤¶ñšð-©åXj OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-§ŒÕ¢œË «ÕJ..