సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ ®ÏF-ÅÃ-ª½©Õ..!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ‹ Ê’¹© Ÿ¿ÕÂÃ-º¢©ð ®ÏF-Å꽩Åî ¤Ä{Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx Â¹ØœÄ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ªÃ•®¾¢, £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, Dµª½ÅŒy¢, «âKh-¦µ¼-N¢-*Ê ®ÔYŌŌy¢ Æ¢¬Ç-©ÊÕ ƒA-«%-ÅŒh¢’à B®¾Õ-ÂíE ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê ¦¢’ê½Õ, «“èÇ-¦µ¼-ª½-ºÇ-©ÊÕ 'C ªÃ§ŒÕ©ü Ê«-ªÃ“A ¹©ã-¹¥¯þÑ æXJ{ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð “X¾«áÈ ®ÏF ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©Õ \¢èã©Ç “ÂË®Ïx¯þ, «J¥ºË, NÕ®ý C„ÃÐ 2018 NèäÅŒ ªî†Ôo ³Äªî¯þ, ¤Ä©ï_E ¨ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Ÿµ¿J¢* „çÕJ-®Ï-¤ò-§ŒÖª½Õ.