సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

…ÅÃq-£¾Ç¢’à XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ

Ê’¹-ª½¢-©ðE êÂH-‚ªý ¤Äª½Õˆ «Ÿ¿l XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ …ÅÃq-£¾Ç¢’à •J-T¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à 2éÂ, 5é X¾ª½Õ’¹Õ©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. «Õ£ÏÇ-@Á© X¶Ïšü-¯ç-®ýÊÕ åX¢ÍŒœ¿¢.. ¬ÇK-ª½-¹¢’Ã, «ÖÊ-®Ï-¹¢’à …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¢œä©Ç Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ \ªÃp{Õ Íä®Ï-Ê{Õx EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-¤Äª½Õ.