సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

*¯Ão-ª½Õ© ¤¶Äu†¾¯þ ²ò§ŒÕ’¹¢..!

*¯Ãoª½Õ©Õ ¦ÕœË-¦ÕœË Êœ¿-¹©Õ Êœ¿Õ-®¾Õh¢˜ä.. «ÕÊ¢ ‡¢Åî «áÍŒa-{-X¾-œ¿Õ-ŌբšÇ¢... Æ©Ç¢-šËC \¹¢’à ªÃu¢Xý „ÃÂú Íäæ®h ‚ ‚Ê¢-Ÿ¿„äÕ „䪽Ւà …¢{Õ¢C. ƒ©Ç¢šË ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË «ÖŸÄ-X¾Ü-ªý©ðE „ç®Ïd¯þ £¾Çô{©ü „äC-éÂj¢C. 'ƒ¢œË§ŒÖ ÂËœþq ¤¶Äu†¾¯þ OÂúÑ æXJ{ •J-TÊ XÏ©x© ¤¶Äu†¾¯þ ³ò©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ œËèãj-ʪ½Õx ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê Ÿ¿Õ®¾Õh-©ÊÕ Ÿµ¿J¢*Ê *¯Ão-ª½Õ©Õ ÂÃušü „ÃÂú Í䮾Öh ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ. ŸÄŸÄX¾Û 350 «Õ¢C *¯Ão-ª½Õ©Õ ¨ ¤¶Äu†¾¯þ ³ò©ð ¤Ä©ï_-Êœ¿¢ N¬ì†¾¢.