సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

²Ä’¹-ª½¢©ð ¦ÅŒÕ-¹«Õt „䜿Õ¹©Õ..!

Åç©¢-’Ã-º©ð ¦ÅŒÕ-¹«Õt …ÅŒq-„Ã©Õ ÂíÅŒh-ª½ÖX¾Û ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoªá. Ê’¹-ª½¢-©ðE £¾Ýæ®q¯þ ²Ä’¹ªý •©Ç-¬Á-§ŒÕ¢©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ §Œá«-ÅŒÕ©Õ ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ •ª½Õ-X¾Û-¹×-¯Ãoª½Õ. X¾Ü©Åî Æ©¢-¹-J¢-*Ê X¾œ¿-«-©©ð §Œá«-ÅŒÕ©Õ Âî©Ç-šÇ©Õ ‚œ¿ÕÅŒÖ ¨ „䜿Õ-¹-©ÊÕ •ª½Õ-X¾Û-Âí-¯Ãoª½Õ.