సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ X¾ÜÊ„þÕ ¦èÇy!

¦¢èǪÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ÅÃèü-¹%-³Äg©ð •J-TÊ ®¾Ö“Åà ‡Tb-G-†¾-¯þ©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ ®ÏF ¯Ãªá-¹©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ®ÏF-ÊšË X¾ÜÊ„þÕ ¦èÇy «áÈu-Æ-A-C±’à £¾É•éªj ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ‚„çÕ X¾©Õ «²ÄY©Õ, ‚¦µ¼-ª½-ºÇ-©ÊÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. X¾ÜÊ-„þÕÅî ¤Ä{Õ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË «*aÊ X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L-ÍÃaª½Õ.