సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æ¢¦-ªÃEo ÅÃÂËÊ ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ!

Åç©¢-’Ã-º©ð ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ Æ¢¦-ªÃ-Êo¢-{Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚X¶Ô-®¾Õ©Õ, ¦®Ôh©Õ, ÂéF©Õ.. ƒ©Ç X¾©Õ “X¾Ÿä-¬Ç-©Fo ¦ÅŒÕ-¹«Õt ¤Ä{-©Åî ®¾¢Ÿ¿-œË’à «Öª½Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ¨ “¹«Õ¢©ð Ê’¹-ª½¢©ð X¾©Õ “¤Ä¢Åéðx Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦ÕªÃ©ðx «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ «®¾Y-ŸµÄ-ª½-º©ð ¤Ä©ï_¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ X¾Ü©Åî æXJaÊ ¦ÅŒÕ-¹-«Õt© ÍŒÕ{Öd ¤Ä{©Õ ¤Äœ¿ÕÅŒÖ ‚ „䜿Õ-Â¹Â¹× «ÕJEo £¾Ç¢’¹Õ©Õ ÆŸÄlª½Õ. ‚ *“Åé ®¾«Ö-£¾Éª½¢ OÕÂ¢...