సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ NÕ®ý å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ..!

“˜ã¢œþq NÕ®ý å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ NèäÅŒ ’õK “XϧŒÕ Ê’¹-ª½¢-©ðE ’î©ïˆ¢œ¿ £¾Çô{-©ü©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƹˆœ¿ ÍçX¶ý-©Åî ¹L®Ï êÂÂú NÕÂËq¢’û©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ’õK “XϧŒÕÅî ¤Ä{Õ „ç៿šË ª½Êo-ª½Xý ‚†Ï«Ö ’õÅŒ„þÕ, 骢œî ª½Êo-ª½Xý J§ŒÖ ®Ï¢’û©Õ Â¹ØœÄ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.