సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

'‡’û œäÑ «¢{-ÂéÕ...!

¦ä’¹¢-æX-{-©ðE £¾Çô{©ü ‰šÌ®Ô Âù-B-§ŒÕ©ð '«ª½©üf ‡’û œäÑE •ª½Õ-X¾Û-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à „ãýÇ ÍçX¶ý ®¾¢•§ýÕ ÅŒÕ«Õt.. ’¹Õœ¿ÕfE …X¾-§çÖ-T¢* X¾©Õ ª½Âé ¯îª½Ö-J¢Íä «¢{-ÂÃ©Õ ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä¬Çª½Õ. OšËE «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‚®¾-ÂËh’à A©-ÂË¢-Íê½Õ.