సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅŒu¢Åî Æ©-J¢-*Ê *¯Ão-ª½Õ©Õ..!

Ê’¹-ª½¢-©ðE ¡ ’¹Õ•-ªÃB NŸÄu-«Õ¢-Cªý å£jÇ®¾Öˆ©ü©ð Ê«-ªÃ“A …ÅŒq„éÊÕ ¡ ’¹Õ•-ªÃB “X¾’¹A ®¾«Öèü ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð X¶¾ÕÊ¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ „䜿-¹-©©ð *¯Ão-ª½Õ©Õ ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅÃu©Õ „ä®Ï Æ©-J¢-Íê½Õ. OJÅî ¤Ä{Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ §Œá«-ÅŒÕ©Õ Â¹ØœÄ ¨ ®¾¢¦-ªÃ©ðx ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.