సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ÆC-JÊ ¯ÃÊ-G§ŒÕu¢ ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ...

Åç©¢-’Ã-º©ð ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ NÕÊo¢-{Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. „Ãœ¿-„Ãœ¿©Ç §Œá«-ŌթÕ, «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ¦ÅŒÕ-¹«Õt, ŸÄ¢œË§ŒÖ Ê%ÅÃu©Åî ®¾¢Ÿ¿œË Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ¯Ã©Õ’î ªîV ¯ÃÊ-G§ŒÕu¢ ¦ÅŒÕ-¹-«ÕtÊÕ X¶¾ÕÊ¢’à •ª½Õ-X¾Û-¹×-¯Ãoª½Õ. NNŸµ¿ ¹@Ç-¬Ç-©©Õ, ‚X¶Ô-®¾Õ©ðx Â¹ØœÄ ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ •ª½Õ-X¾Û-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ‚ *“Åé ®¾«Ö-£¾Éª½¢ OÕÂ¢...