సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦ÅŒÕ-¹«Õt ¦ÅŒÕ-¹«Õt …§ŒÖu©ð.. ¦¢’ê½Õ ¦ÅŒÕ-¹«Õt …§ŒÖu©ð..!

Ê’¹-ª½¢©ð ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ X¶¾ÕÊ¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-§ŒÖuªá. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ, §Œá«-ÅŒÕ©Õ ‚{-¤Ä-{-©Åî ¦ÅŒÕ-¹«Õt ®¾¢¦Õ-ªÃ©Õ •ª½Õ-X¾Û-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ Åç©Õ’¹Õ §ŒâE-«-JqšÌ, •©-N-£¾É-ªý©ð “¤Ä¢Åé©ð •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo ¦ÅŒÕ-¹«Õt *“ÅÃ©Õ OÕÂ¢...