సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ ®ÏF-ÊšË E"ÅŒ

®ÏF-ÊšË E"ÅŒ «Õ¢’¹-@Á-„ê½¢ ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ‚„çÕ £¾Çô{©ü ÅÃèü Ÿ¿Â¹ˆ¯þ©ð 'C “{¢Âú ³ò ‚X¶ý „êá®ýÑ Æ¯ä ¤¶Äu†¾¯þ ‡Tb-G-†¾-¯þÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à X¾©Õ Ê’¹-©ÊÕ ‚„çÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ.