సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

³ÄXÏ¢’û «Ö©üÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê 'UÅà ’îN¢Ÿ¿¢Ñ..!

ÍŒ¢ŸÄ-Ê-’¹-ªý©ðE ê‡-©ü-‡„þÕ ³ÄXÏ¢’û «Ö©üÊÕ ®ÏF Ê{Õ©Õ N•§ýÕ Ÿä«-ª½-Âí¢œ¿, ª½†Ït¹ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. OJE ÍŒÖ殢Ÿ¿ÕÂ¹× ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð «ÍÃaª½Õ. ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî å®Mp´©Õ C’¹ÕÅŒÖ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.