సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

*¯Ão-ª½Õ© '®¾ÅŒu-X¾Ÿ±¿¢Ñ..!

’âDµ •§ŒÕ¢A ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ª½O¢“Ÿ¿ ¦µÇª½-A©ð '®¾ÅŒu-X¾Ÿ±¿¢Ñ Âê½u“¹«ÖEo Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË NŸÄu-¬ÇÈ Â¹OÕ-†¾-ʪý N•§ýÕ Â¹×«Öªý «áÈu ÆA-C±’à £¾É•-ª½-§ŒÖuª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ’âDµ° „䆾-ŸÄ-ª½-º©ð *¯Ão-ª½Õ©Õ „ä®ÏÊ ¯Ã{-ÂéÕ, UÅÃ-©-X¾-Ê©Õ “æX¹~-¹×-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoªá.