సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ©Õ... Íä¯äÅŒ ¹@Á-¹-@Á©Õ...

ꢓŸ¿ è÷R ¬ÇÈ «Õ¢“A ®¾t%A ƒªÃF «ÖŸÄ-X¾Ü-ªý-©ðE ‡¯þ ¹¯çy-Ê¥¯þ 客{-ªý©ð \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ «Õ’¹_¢ Åç©¢-’ú «®¾Y ³òE “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð Ê’¹-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ X¾©Õ«Ûª½Õ œËèãj-ʪ½Õx ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê Íä¯äÅŒ Ÿ¿Õ®¾Õh-©ÊÕ „çÖœ¿©üq “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƢŸÄ© ¦µÇ«Õ©Õ Íä¯äÅŒ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx £¾Çó§ŒÕ©Õ-¤ò-§ŒÖª½Õ.