సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«§ŒÖuJ ¦µÇ«Ö.. ‹ £¾Ç¢®¾ Êœ¿ÂÃ..!

®ÏF ÊšË ÅÃXÔq ’¹Õª½Õ-„ê½¢ ¦ä’¹¢-æX-{-©ðE ‹ ©ãjX¶ý-å®kd©ü ³òª½Ö¢©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚„çÕ ‹ ®¾¢®¾n Ÿ¿Õ®¾ÕhLo ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚ Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ Ÿµ¿J¢* „çÖœ¿-©üqÅî ¤Ä{Õ ªÃu¢Xý „ÃÂú Íä®Ï ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ Æ©-J¢-Íê½Õ.