సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

©Â̈ “œÄ©ð ¤Ä©ï_Êo £ÔǪî-ªáÊÕx..!

Ê’¹-ª½¢-©ðE êÂXÔ-å£Ç-ÍýH ¤¶òª½„þÕ «Ö©ü©ð ²ò«Õ-„ê½¢ ’î©üf £¾Ç¢’Ã«Ö ©Â̈ “œÄ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ EÂËÅŒ ͌ŌÕ-êªyC, ÆÊÊu ²òE, èãFo £¾ÇF ¤Ä©ï_E ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.Ê’¹-ª½¢-©ðE êÂXÔ-å£Ç-ÍýH ¤¶òª½„þÕ «Ö©ü©ð ²ò«Õ-„ê½¢ ’î©üf £¾Ç¢’Ã«Ö ©Â̈ “œÄ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ EÂËÅŒ ͌ŌÕ-êªyC, ÆÊÊu ²òE, èãFo £¾ÇF ¤Ä©ï_E ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.