సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æ¢Ÿ¿-’¹-Åçh-©¢Åà Šê Íî{!

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢©ð '“˜ã¢œþq NÕ®ý å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÑ ÅŒÕC Nœ¿ÅŒ ‚œË-†¾¯þq X¶¾ÕÊ¢’à •J-’êá. WHx-£ÏÇ-©üq-©ðE ‹ X¾¦ü©ð ¨ Âê½u-“¹«Õ¢ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ‚œË-†¾-¯þq©ð ¦µÇ’¹¢’à ¦µÇ«Õ© Êœ¿-¹-Bª½Õ, ‚ÅŒtN-¬Çy®¾¢, ‚£¾Éª½u¢.. «¢šË Æ¢¬Ç-©ÊÕ X¾J-’¹-º-©ðÂË B®¾Õ-ÂíE 25 «Õ¢C ®¾Õ¢Ÿ¿-K-«Õ-ºÕ-©ÊÕ ÅŒÕC ¤òšÌÂË ‡¢XϹ Íä¬Çª½Õ. åX¶jÊ©ü ¤òšÌ©Õ ‚Âîd-¦ª½Õ 10Ê …¢šÇ-§ŒÕE EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ.