సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

E«Õ-•b-Ê¢©ð §Œá«-Ōթ Âî©Ç-£¾Ç©¢..!

‚C-„ê½¢ E«Õ-•bÊ¢ Âë-œ¿¢Åî Ê’¹-ª½-«Õ¢Åà E«Õ-•bÊ £¾ÇœÄ«ÛœË ¹E-XÏ¢-*¢C. *¯Ão.. åXŸ¿l ÆE ÅäœÄ ©ä¹עœÄ Æ¢Ÿ¿ª½Ö E«Õ-•bÊ …ÅŒq«¢©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ÂíEo Íî{x §Œá«-ÅŒÕ©Õ œÄuÊÕq©Õ Í䮾Öh ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Â¹ØœÄ ¦Öª½©Õ «ÜŸ¿ÕÅŒÖ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ.