సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«áT-®ÏÊ «Õ£¾É ’¹ºX¾A E«Õ-•bÊ¢..!

‘ãjª½-ÅÃ-¦ÇŸþ N¯Ã-§ŒÕÂ¹×œË E«Õ-•bÊ¢ ‚C-„ê½¢ •J-T¢C. *«J ªîVÊ «Õ£¾É ’¹º-X¾-AE Ÿ¿Jz¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦µ¼Â¹×h©Õ ¦Çª½Õ©Õ BªÃª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¯çéÂx®ý ªîœ¿f¢Åà •Ê-®¾¢-“Ÿ¿-„çÕi¢C. ¦µ¼Â¹×h© Âî©Ç-£¾Ç©¢ Êœ¿Õ«Õ «Õ£¾É ’¹ºä-¬ÁÙœ¿Õ ’¹¢’¹ ŠœËE Í䪽Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ.