సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‡«êª.. ‡«êª.. NÕ®ý å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ‡«êª..?

Ê’¹-ª½¢-©ðE WHx-£ÏÇ-©üq©ð '“˜ã¢œþq NÕ®ý å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþÑ ‚œË-†¾¯þq X¶¾ÕÊ¢’à •J-’êá. ŸÄŸÄX¾Û 500 «Õ¢C Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ©Õ „ç៿šË Nœ¿ÅŒ ¤òšÌ©ðx ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¤òšÌ©ðx ¦µÇ’¹¢’à §Œá«-ÅŒÕ©Õ ªÃu¢XýåXj ÅŒ«Õ Æ¢Ÿ¿-ÍŒ¢-ŸÄ-©Åî ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ.