సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«ÖŸÄ-X¾Üªý©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ ÆCA..!

®ÏF ÊšË ÆCA ‚ª½u ’¹Õª½Õ-„ê½¢ «ÖŸÄ-X¾Ü-ªý©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¤¶Äu†¾¯þ ©ãjX¶ý-å®kd©ü ‡Tb-G-†¾-¯þE ‚„çÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ÆC-AÅî ¤Ä{Õ ¤Ä©ï_Êo X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ¤¶ñšð-©Â¹× ¤òV-L®¾Öh “X¾Åäu¹ ‚¹-ª½¥-º’à EL-Íê½Õ.