సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‚¹-{Õd-¹ע-šðÊo Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û©Õ..!

¦µÇ’¹uÊ-’¹-ª½¢-©ðE ¦¢èǪà £ÏÇ©üq ªîœþ Ê¢¦ª½Õ 12©ð ‹ ’¹%£¾É©¢-¹-ª½º ³òª½Ö¢ÊÕ “X¾«áÈ ¤¶Äu†¾¯þ œËèãj-ʪý P©Çp-骜Ëf “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ ³òª½Ö¢-©ðE NNŸµ¿ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û©Õ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע{Õ¯Ãoªá. X¶Ïœä©ü „êá-®¾ÕhÊo ¹עŸä©Õ, ÍäA©ð ©Ç¢ÅŒ-ª½Õ X¾{Õd-ÂíE ÅÃœ¿ÕÅî ÂË¢Ÿ¿Â¹× C’¹Õ-ÅŒÕ-Êo{Õd …Êo ÂîA, Æ«Õt ÍäA©ð E“Ÿ¿-¤ò-ÅŒÕÊo ¦Ç¦Õ.. «¢šË Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û©Õ ʧŒÕ-¯ÃÊ¢-Ÿ¿-¹-ª½¢’à …¯Ãoªá.