సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Ê’¹-ª½¢©ð ÅíL ®Ôpœî ²òdªý “¤Äª½¢¦µ¼¢..!

X¾¢èÇ-’¹Õ-{d-©ðE ‡©ü Æ¢œþ šÌ «Ö©ü©ð ÊšË Æ„çÕiªÃ Ÿ¿®¾Õhªý ÍäŌթ OÕŸ¿Õ’à '®ÔpœîÑ ²òdªý “¤Äª½¢¦µ¼„çÕi¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƄçÕiªÃ ²òdªý©ð ÅŒÊÂ¹× Ê*aÊ ®ÏyNÕt¢’û ’õ¯þE ‡¢ÍŒÕ¹×-¯Ãoª½Õ. ²òdªýÂË «*aÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî ®¾ª½-ŸÄ’à «áÍŒa-šË¢-Íê½Õ.