సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ éª°¯Ã!

®ÏF ÊšË éª°¯Ã ¦ÕŸµ¿-„ê½¢ ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ‹ ®¾¢®¾n Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê Âê½u-“¹-«Õ¢©ð «áÈu ÆA-C±’à ¤Ä©ï_Êo 骰¯Ã ®¾éªjÊ °«-Ê-¬ëjL «©äx ‚ªî-’¹u-«¢-ÅŒ¢’à °N¢-ÍŒ-’¹-©Õ-’¹Õ-ÅÃ-«ÕE ƯÃoª½Õ.