సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ƒÅŒª½ ª½¢’Ã-©ÊÖ ‡¢ÍŒÕ-ÂË...

Ê’¹-ª½¢-©ðE ®¾Õ*-“Åé𠫪½l´-«ÖÊ ÊšË ®Ï“«Ö¯þ ÍøŸ¿J ‹ §ŒÖE-„äÕ-†¾¯þ ꢓŸÄEo “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚„çÕ «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ “X¾®¾ÕhÅŒ ¤òšÌ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð §Œá«-ÅŒÂ¹× «Õ¢* ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh …¢Ÿ¿E ÅçL-¤Äª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯äšË §Œá«ÅŒ ƒ¢•-F-J¢’û, „çÕœË-®Ï¯þ ÍŒŸ¿Õ-«Û-©-åXj¯ä ÂùעœÄ „çÕª½Õ-é’jÊ …¤ÄCµ Æ«-ÂÃ-¬Ç-©ÕÊo §ŒÖE-„äÕ-†¾¯þ åXj¯Ã Ÿ¿%†Ïd ²ÄJ¢-ÍŒ-«-ÍŒaE ÅçL-¤Äª½Õ.