సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Å꽩 '®¾¢Å¢Ñ ..!

®¾¢Å¢ ²ùÅý ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ X¶Ï©üt Ƅêýfq Âê½u-“¹«Õ¢ ‚C-„ê½¢ ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ðE èä‚-ªý®Ô ¹¯çy-Ê¥¯þ 客{-ªý©ð X¶¾ÕÊ¢’à •J-T¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÊšË “¬ì§ŒÕ, ÅŒ«Õ¯Ão, æ®o£¾Ç, ÍâCF ÍøŸ¿J, æ£Ç«Õ, UÅŒ ‚ªýdq ÆCµ-¯äÅŒ Æ©Õx ƪ½-N¢Ÿþ, Ÿ¿ª½z-ê¢-“Ÿ¿Õœ¿Õ éÂ. ªÃX¶¾Õ-„ä¢-“Ÿ¿-ªÃ«Û, ®¾Õꪆý ¦Ç¦Õ, Êꪆý ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.