సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

«Ö骈-{x©ð 'ªÃ&Ñ© ®¾¢Ÿ¿œË...!

ªÃ& X¾¢œ¿’¹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «Ö骈-{xFo NGµ-Êo-„çÕiÊ ªÃ&-©Åî ®¾¢Ÿ¿œË’à «ÖªÃªá. X¾©Õ ª½Âé ªÃ&©Õ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ-¯Ãoªá. å®jpœ¿ªý «Öu¯þ, ÍîšÇ H„þÕ «¢šË ªÃ&©Õ XÏ©x-©ÊÕ ‚¹-J¥¢-Íä©Ç …¯Ãoªá. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ªÃ& Ÿ¿ÕÂÃ-ºÇ©Õ ÆA-«-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá.