సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

“¬Ç«º „çj¦µ¼«¢...!

“¬Ç«º «Ö®¾¢ 骢œ¿« ¬Áٓ¹-„ê½¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʒ¹-ª½¢-©ðE X¾©Õ ‚©-§ŒÖ©Õ «Õ£ÏÇ@Ç ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œÄªá. “¬Ç«º ¬Áٓ¹-„ê½¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦µ¼Â¹×h©Õ Æ«Õt-„Ã-JÂË ¦ðÊ¢, ²Ä¹-Åî-¤Ä{Õ ŠœË-G§ŒÕu¢ ®¾«Õ-Jp¢-Íê½Õ. Âí¢Ÿ¿ª½Õ „çŒÕ-¯Ã-©ÊÕ Æ¢C¢-Íê½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à êÂXÔ-å£Ç-ÍýH©ðE \Ââ-¦-êª-¬ÁyJ ‚©-§ŒÕ¢©ð ¹éªFq ¯î{xÅî Æ©¢Â¹J¢*Ê Æ«Õt„ê½Õ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢C.