సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ª½†Ôt.. Æ¢Ÿ¿¢.. ‚¦µ¼-ª½º¢!

•¦-ª½l®ýh §ŒÖ¢Â¹ªý, ÊšË ª½†Ôt ’õÅŒ„þÕ ¬Áٓ¹-„ê½¢ X¾¢èÇ-’¹Õ-{d©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ‹ Ê’¹© Ÿ¿ÕÂÃ-º¢©ð '˜ã¢X¾Û©ü Vu§ŒÕ©KÑ Â¹©ã-¹¥-¯þE “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍŒ-œÄEÂË ‚„çÕ «ÍÃaª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÂíÅŒh’à ƢŸ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË Åç*aÊ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ-©ÊÕ ‚„çÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ.