సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‚¹-{Õd-¹ׯä©Ç ªÃ&©Õ..!

ªÃ& X¾¢œ¿Õ’¹ ®¾OÕ-XÏ-®¾Õh¢-œ¿-œ¿¢Åî Ê’¹-ª½¢-©ðE ªÃ& Ÿ¿ÕÂÃ-ºÇ©Fo •¯Ã-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE •Ê-ª½©ü ¦èÇ-ªý©ð NE-§çÖ-’¹-ŸÄ-ª½Õ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹×-¯ä©Ç ªÃ&-©ÊÕ Æ«Õt-ÂÃ-EÂË åXšÇdª½Õ. ÍîšÇ Hµ„þÕ, ¦Ç£¾Ý-¦L, ’¹ºä-†ý-©Åî ¤Ä{Õ X¾©Õ ‚®¾-ÂËh-¹-ª½-„çÕiÊ „çÖœ¿-©üq©ð ªÃ&-©ÊÕ „ê½Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð «Û¢Íê½Õ.