సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

…ÅÃq£¾Ç¢’Ã...…Åäh•¢’Ã..!

Åäèü X¾¢œ¿Õ-’¹©ð ¦µÇ’¹¢’à ’¹Õª½Õ-„ê½¢ Ê’¹-ª½¢-©ðE ¦¢èǪà ©¢¦Ç-œÎ©Õ šÇu¢Âú-¦¢œþ «Ÿ¿l ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. §Œá«B, §Œá«-¹×-©¢Åà ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-ÍÃaª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƢÅà ¹L®Ï Ê%ÅÃu©Õ Í䮾Öh …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.