సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Ê*aÊ ªÃ& Âí¯äŸÄl¢...!

Ê’¹-ª½¢©ð ªÃ& £¾ÇœÄ-NœË ÆX¾Ûpœä “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. X¾¢œ¿-’¹Â¹× ƒ¢Â¹ „ê½¢ ªîV© ’¹œ¿Õ„ä …¢œ¿-œ¿¢Åî Ê’¹-ª½-„Ã-®¾Õ©Õ ÅŒ«ÕÂ¹× Ê*aÊ ªÃ&-©ÊÕ ‡¢XϹ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ Âî¾h «á¢Ÿ¿Õ-’Ã¯ä “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. åXŸ¿l-„ê½Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢Íä ªÃ&-©ÊÕ ‡¢XϹ Í䮾Õh¢˜ä.... XÏ©x©Õ «Ö“ÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× GµÊo¢’à ÍîšÇ Hµ„þÕ, „çÖD, £¾ÇÊÕ-«Ö¯þ, „çá¦ãj©ü ¤¶ò¯þ “X¾A-«Õ©Õ Æ«Õ-JaÊ ªÃ&-©ÊÕ ‡¢XϹ Í䮾Õ-¹ע{Ö ƒ©Ç Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-ÍÃaª½Õ.