సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

‹Ê-„þÕÊÕ ‚£¾Éy-EŸÄl¢...!

¹¢šð-¯çt¢-šü©ðE ‡„þÕ.-‡-„þÕ.-‚ªý ’Ãéªf¯þq©ð ‹Ê„þÕ …ÅŒq„Ã©Õ “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-§ŒÖuªá. “X¾«áÈ «Õ©-§ŒÖ@Á ®ÏF Ê{Õœ¿Õ Ƭð-¹¯þ èðuA “X¾•y-©Ê¢ Íä®Ï Âê½u-“¹-«ÖEo “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ꪽ-@Á©ð ÂíÊ-²Ä-’¹ÕÅîÊo «ª½¥ H¦µ¼ÅŒq¢©ð “¤ÄºÇ©Õ Âî©ðp-ªáÊ „ÃJÂË E„Ã-@ÁÙ©Õ ÆJp®¾Öh ®¾Gµ-¹×-©¢Åà ÂÃæ®X¾Û «ÕøÊ¢ ¤ÄšË¢-Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ •J-TÊ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©ðx «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ꪽ@Á ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.